Hướng dẫn cài đặt AppServ trên máy tính cá nhân

Người đăng: Lâm Thành Tín
Thứ ba - 08/05/2012 03:17
Bạn là một Webmaster muốn thử nghiệm website trước khi xuất bản trên internet. AppServ bao gồm Webserver Apache, PHP, MySQL, PHPMyAdmin.

Appserv là chương trình tạo máy chủ Web (Web Server) trên máy tính cá nhân (Localhost) được tích hợp sẵn Apache, PHP, MySQL và các công cụ như PHPMyAdmin, SQLitemanager trên nền hệ điều hành Windows – rất thuận tiện cho việc nghiên cứu, phát triển và kiểm tra các ứng dụng web lập trình bằng PHP.. 


Download: http://www.appservnetwork.com/  
AppServ 2.5.10

  • Apache 2.2.8
  • PHP 5.2.6
  • MySQL 5.0.51b
  • phpMyAdmin-2.10.3

Download
Sourceforge.net :
 http://prdownloads.sourceforge.net/appserv/appserv-win32-2.5.10.exe?download


MD5SUM : 279c0c39866fbecb8a3904969fd5d0f4


AppServ 2.6.0
  • Apache 2.2.8
  • PHP 6.0.0-dev
  • MySQL 6.0.4-alpha
  • phpMyAdmin-2.10.3

Download
Sourceforge.net : http://prdownloads.sourceforge.net/appserv/appserv-win32-2.6.0.exe?download

MD5SUM : e3a108c9b17f3572e53c07f52d236481


Các bước cài đặt: Sau khi tải về bạn click đúp vào phần mềm để bắt đầu cài đặt.

Bạn nhấn vào nút Next để chuyển qua bước tiếp theo.

 

Đến đây nó xuất hiện cái Lisence, nếu bạn rảnh thì đọc không thì bấm vào I Agree để tiếp tục cài đặt nhé.
 


Đến đây bạn chọn thư mục cài đặt, mặc định là C:\AppServ
Tiếp theo bạn lại tiếp tực nhấn 
Next
Chọn các gói cài đặt, bạn nên để mặc định, sau đó bấm Next
 Ở phần này bạn cần điền thông tin cho server, phần Sever Name (nên để mặc định là localhost)

Phần này là Pass của User root kết nối MySQL và dùng để login vào phpMyAdmin .
sau đó bạn nhấn vào Install để 
Appserv tiến hành cài đặt.


AppServ đang được cài đặt lên máy tính của bạn
Nhấn Finish để kết thức quá trình cài đặt
 

Chúc các bạn thành công!


 

Tác giả bài viết: Admin
Từ khóa: